Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

Dom Kultury Chwałowice od kilku lat współpracuje z biurem organizacyjnym MFKiP organizując przesłuchania regionalne.
Otwarta formuła konkursu jest autentycznym zaproszeniem do śpiewu i słuchania kolęd, tak mocno osadzonych w tradycji narodowej

Idea i cele Festiwalu

  • umożliwienie wielu zespołom amatorskim grającym w Klubach, Domach Kultury, Szkołach, Parafiach publiczną prezentację swojej twórczości,
  • promocja miasta i regionu
  • propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych

 

Jeden z największych Festiwali Kolęd w Polsce debiutował jako impreza regionalna. Powstał z inicjatywy młodzieży zrzeszonej przy Parafii Św. Trójcy w Będzinie w 1994r. Powołano w tym celu Biuro Organizacyjne, którym do dziś kieruje Ks. Piotr Pilśniak – pomysłodawca - Dyrektor Festiwalu. Wszelkie czynności wymagane przy organizacji przedsięwzięcia, począwszy od prowadzenia sekretariatu poprzez przygotowanie noclegów, opieki nad wykonawcami aż do konferansjerki, realizowane są społecznymi siłami. 
Festiwalowi już od początku towarzyszy fenomen przyjaźni i zaufania. Ludzie zaangażowani w działalność organizatorską - szczególnie młodzież - poświęcają swój czas i wysiłek pięknej idei propagowania tradycji i wartości narodowych oraz kulturowych, jakie niosą z sobą kolędy i pastorałki śpiewane w polskich domach. Zainteresowanie Festiwalem wzrasta z roku na rok, ponieważ sami wykonawcy występujący w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina propagują go w swoich środowiskach. 
Pragniemy podtrzymywać więź, utrzymywać kontakt z tymi, którzy już próbowali swoich sił podczas poprzednich edycji Festiwalu, poprzez całoroczne utrzymywanie kontaktów, zachęcając jednocześnie do ciągłej pracy nad doskonaleniem warsztatu. Ducha wspólnoty buduje też atmosfera w miejscach, gdzie są zakwaterowani uczestnicy przybywający z różnych zakątków Polski.
Ważna dla utrzymania niepowtarzalnego ducha Festiwalu jest otwarta formuła konkursu.
Festiwal jest konkursem, w którym nie stawia się żadnych barier dotyczących Wykonawców. Stąd też pochodzenie ich jest bardzo różne.
Obecnie eliminacje do konkursu odbywają się w 33 miastach na terenie całego kraju i w Równem na Ukrainie. 
Festiwal jest realizowany, na ile to tylko możliwe, społeczną, bezpłatną pracą. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu wielu ludzi działa Festiwalowe Biuro. Wydawane są posiłki dla wykonawców, jak również biuro zapewnia noclegi dla przyjeżdżających z daleka. 
Fundusze pozyskiwane na organizację Festiwalu pochodzą w zdecydowanej większości od sponsorów.
Takie zainteresowanie stanowi dla organizatorów powód do wielkiego zadowolenia lecz także stawia wyzwanie do jeszcze lepszej i sprawniejszej organizacji.

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij