ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

TERMIN: ustalany indywidualnie
PROWADZĄCY: Anna Pawlus
KOSZT: 220zł/m-c /4x60min
WIEK UCZESTNIKÓW: od 14 lat
MIEJSCE: sala oświatowa

Oferujemy:
- zajęcia indywidualne

- średnio 4 zajęcia (po 60 min) w miesiącu

- dostosowane pomoce dydaktyczne

Anna Pawlus - języki obce, muzyka i terapie naturalne zawsze były jej pasją. Naucza języka
angielskiego od 20 lat. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Filologia
angielska
i Niepubliczną Szkołę Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Rybniku. Obecnie studiuje medycynę naturalną
w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu.
ANGIELSKI (zajęcia indywidualne, duo English i zajęcia grupowe)
Witaj szkoło na wesoło ! Nie ma to jak nauka angielskiego bez stresu i w przyjaznym gronie.
Rozmawiaj po angielsku na lekcjach indywidualnych, w parach lub podczas zajęć grupowych.
Nauka angielskiego od podstaw aż do stopnia zaawansowanego, przygotowanie do matury
i innych egzaminów. Szybkość nauki i charakter lekcji zależą głównie od ucznia i jego/jej
potrzeb i predyspozycji.
Na zajęcia indywidualne zapraszamy każdego niezależnie od poziomu zaawansowania i
wieku uczestnika. Na zajęcia grupowe i Duo English zapraszam osoby od 13 roku życia.

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij