BRAKDANCE Z ELEMENTAMI AKROBATYKI

PROWADZACY: Dawid Mokrzycki
TERMIN: wtorek 17:30-19:00 grupa zaawansowana
               czwartek 19:00-20:30 grupa zaawansowana
UCZESTNICY: dzieci od 7 lat
KOSZT: 70 zł m-c za 8 zajęć 1,5h

Oferujemy:
- grupa wiekowa 7-14

- ograniczona ilość dzieci w grupie do 10-15 osób

- udział w występach w Domu Kultury

- wyjazd na konkursy taneczne

- dyplom ukończenia zajęć


Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij