CHÓR MIESZANY "SŁOWICZEK”

TERMIN: próby w czwartek 16.00-19.00
PROWADZĄCY: Dorota Wołczyk
KOSZT: bezpłatne
WIEK UCZESTNIKÓW: dorośli
MIEJSCE: Popielów

Chór „SŁOWICZEK”, prowadzi swoją działalność od 1919 roku z przerwą w czasie niemieckiej okupacji na terenie obecnej dzielnicy Rybnika w Popielowie.
Od czasu założenia wchodzi w struktury związkowe najpierw: Związku Śląskich Kół Śpiewaczych a obecnie po różnych reorganizacjach tych struktur do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Chór koncertował w kraju jak i poza jego granicami (w Czechach i Austrii). Z repertuarem ludowym występował także przed mikrofonami Polskiego Radia w Katowicach. Systematycznie uczestniczy w zjazdach i konkursach okręgu. Przedsięwzięciem organizacyjnym zasługującym na podkreślenie, była fundacja sztandaru w 1991 roku z inicjatywy i przy osobistym zaangażowaniu prezesa druha honorowego Leona Rybki. Za całokształt swojej działalności zespół został wyróżniony różnymi dyplomami, medalami, jak i odznakami honorowymi PZChiO, w tym najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Zarząd Główny PZChiO Odznaka Honorową stopnia V Złotą z Wieńcem Laurowym. Funkcję prezesa przez 50 lat pełni druh hon. Leon Rybka.

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij