1 Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów - 10 marca!

2017-03-07

Uniwersytet trzeciego Wieku i Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zapraszają na 1 Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnik Piotra Kuczery, które odbędą się 10 marca 2017 roku w ramach obchodów jubileuszu 15 lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku.

Prezentacje teatrów rozpoczną się 10 marca o godz 11.000 na deskach Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach. W ramach spotkań zobaczymy:

Nieformalną grupę teatralną "Seniorzy z zameczku" z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w sztuce Królewna Śnieżka i 7 kurdupli”

Grupę teatralną „ Pod Kapeluszem” z Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w przedstawieniu pod tytułem „ W karczmie wszystko zdarzyć się może”

Zespół teatralny „ Młodzi duchem” z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sztuce pod tytułem „Grunt to rodzinka”

Zespół teatralny „Teatrzyk na Pięterku 60+” z Rybnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sztuce „ Wielka Księga krasnali”

 

 

Grupa nieformalna „Seniorzy z Zameczku” - działa od 2010 roku przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. W tutejszym OPS powstał Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej, którego zadaniem jest praca z różnymi grupami społeczności lokalnej. Zespół zajmuje się aktualnie grupą którą stanowią seniorzy powyżej 50 roku życia, realizując działania min. poprzez organizowanie tej grupy społecznej, realizowanie projektów socjalnych mających na celu wzmocnienie i odbudowę więzi rodzinnych, oraz rozwijanie różnych zainteresowań i stymulowanie twórczego działaniach osób starszych.

 

Grupa nieformalna „Seniorzy z Zameczku” w chwili obecnej liczy ok 25 osób, które aktywnie działają i angażują się we wszelakie inicjatywy. Członkowie grupy mają na swoim koncie udział w licznych projektach i wizytach studyjnych w całym kraju oraz realizację dwu przedstawień w gwarze śląskiej .

 

Grupa teatralna „ Pod Kapeluszem” zadebiutowała w czerwcu 2015 roku , pokazując spektakl pt. „ Jesteś piękne mówię życiu” , oparty o teksty Wisławy Szymborskiej .

Przedstawienie to pokazano na Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów (wyróżnienie), na II Pszczyńskiej Nocy Teatrów oraz w UTW w Żorach, skąd grupa teatralna „ Pod Kapeluszem” otrzymała specjalne zaproszenie.

Jesienią 2016 roku przedstawicielka grupy teatralnej przygotowała monolog na konkurs pod nazwą „Ślązok Roku”, organizowany prze Radio Katowice. Monolog ten przedstawiany był kilkakrotnie na terenie powiatu pszczyńskiego ( w tym również w Domu Pomocy Społecznej ).

Grupa teatralna „ Pod Kapeluszem” uświetnia uroczystości organizowane przez UTW w Pszczynie - inauguracje i zakończenia roku akademickiego oraz spotkania opłatkowe.

 

Zespół teatralny „ Młodzi duchem” został zawiązany w październiku 2012 r.

W skład zespołu weszli bardzo utalentowani seniorzy:

Stanisław Gorzowski

Teresa Żmijewska

Waldemar Kowalczyk

Mirosława Pawliczek

Janina Bańczyk

Józefa Dybiec

Monika Widz

Marianna Pędzik

Daniela Żeber

Alicja Byszewska

Ewa Strzelczyk

Brunon Brachman

Od 2012 roku do dnia dzisiejszego zespół teatralny przygotował przedstawienia teatralne:

- Balladę złodziejską, czyli pomieszanie z poplątaniem – tragikomedia

- Gdzie jest święty Jozef - teatr

- Bezludną wyspę - komedia

- Kopciuszek – bajka - teatr

- Grunt, to rodzinka - kabaret

W chwili obecnej grupa teatralna przygotowuje bajkę dla dzieci „ Śnieżkę i siedmiu krasnoludków”

Grupa „ Młodzi duchem” grała charytatywnie, wykonywała przedstawienia dla dzieci i dla seniorów, w ośrodkach opieki dla osób starszych…We wrześniu 2016 – grupa brała udział III Oświęcimskim Spotkaniach Artystycznych Seniorów w Oświęcimskim Centrum Kultury .

 

Teatrzyk na Pięterku 60+”- aktualny skład zespołu pracujący w formule „małych form teatralnych”, liczy 17 osób, z wyraźną przewagą części żeńskiej. Teatrzyk rozpoczął działalność w październiku 2012 r. z chęcią nawiązania do swoich poprzedników, którzy na Przeglądzie Zespołów Teatralnych UTW w Krakowie w 2008 roku zdobyli „srebrną maskę”. Dzięki współpracy między UTW w Rybniku a DK Chwałowice „Teatrzyk” znalazł potrzebne do rozwoju „deski sceniczne” z całą infrastrukturą. Rumieńców nabrała współpraca z OPP „Przygoda” zarówno w zakresie korzystania ze strojów jak i wzbogacania naszych przedstawień poprzez wplatanie w nie „obrazków tanecznych” („Karczma Rzym”, „Sam tego chciałeś”„Tryumf Orfeusza” ) i nadania im przez to waloru wielopokoleniowego.

W ciągu 5 lat opracowaliśmy parę jednoaktówek, jak np.: „Ale wtopa” wg własnego pomysłu, wyróżniona na Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach (2012); „Karczmę Rzym” wg „Pani Twardowskiej” A. Mickiewicza, opracowaną w dwóch wersjach – według scenariusza greckiego (w maskach), zaprezentowaną podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku (2013) oraz w wersji scenicznej podczas Jubileuszu 55- lecia DK Chwałowice. Film z przedstawienia wzbogacił zakończenie roku akademickiego UTW (2013). Jednoaktówki „Sam tego chciałeś” wg „Pana Jowialskiego A. Fredry , ”Tryumf Orfeusza” wg „Orfeusza w piekle” K.I. Gałczyńskiego doczekały się premier na zakończenie roku akademickiego UTW w latach 2014 i 2015.

Opracowaliśmy dwie jednoaktówki w gwarze śląskiej: ”Karlus niy z tyj ziymi” oraz „Napad na bank”. „Karlus” miał premierę podczas „Wieczoru Sztuk” w DK Chwałowice, pojawił również się podczas Dni Rybnika i Dnia Seniora (2015). Tę sztukę pokazaliśmy też razem z inscenizacją „Dusiołka” na Przeglądzie Zespołów Teatralnych UTW w Bytomiu ((2016).

Obecnie pracujemy nad inscenizacją utworów poetyckich: Konstantego I. Gałczyńskiego („Zaczarowana dorożka”, „Wit Stwosz”), Jerzego Harasymowicza ( „Mit o św. Jerzym”) , Bolesława Leśmiana ( „Dusiołek” ) a także nad monologami satyrycznymi, Mariana Załuckiego.

Efektem tej pracy był występ zespołu w Koncercie „Z Humorem i Pieśnią” w Muzeum w Rybniku (01.12.16.), a także udział w „ Prezentacjach pasji artystycznych Seniorów” za pośrednictwem „Halo Rybnik” (05.12.2016).

Będąc seniorami, nie zapominamy o seniorach w Miejskim Domu Pomocy Społecznej, dla nich co roku znajdujemy czas, by spotkać się na teatralnym poranku. Zespół spotyka się również z maluchami rybnickich przedszkoli na bajkowych opowieściach, co daje wiele obopólnej radości. 

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij