Inne

Organizacja imprez artystycznych

na bazie zespołów własnych oraz grup artystycznych regionu rybnickiego, takich jak:

  • koncerty
  • wystawy - fotograficzne i plastyczne
  • pokazy filmowe również wyjazdowe
  • spotkania autorskie
  • i inne.


Rejestracja fotograficzna

 

Powyższe usługi: wycena indywidualna w zależności od zakresu prac.

Ksero

Cena: przy standardowym zaczernieniu - maszynopis

  • druk czarno-biały A4: 1 strona - 15 groszy
  • druk czarno-biały A3: 1 strona - 30 groszy
rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij