FISHka - rybnicki kreatywnik kulturalno-imprezowy

2020-01-01

FISHka  nowy bezpłatny miesięcznik, adresowany do osób młodych nie tylko metrykalnie, ale i duchowo, dla aktywnych odbiorców kultury w naszym mieście.

Magazyn informować będzie o wydarzeniach kulturalnych: filmach, spektaklach, koncertach, warsztatach, wystawach oraz wszelkich imprezach w naszym mieście. „FISHka” ma stanowić alternatywę dla „Gazety Rybnickiej” i być swego rodzaju przewodnikiem po kulturalno-imprezowej mapie miasta. Być zarówno narzędziem edukacji kulturalnej jak i pośrednikiem pomiędzy rybnickimi twórcami, a adresatami ich działań. Kładziemy duży nacisk na intensyfikację formy wizualnej, przekaz ikonograficzny, której wyrazem ma być żywa, nowoczesna grafika i kondensacja treści.

 

Założenia nowego pisma przedstawione zostały na konferencji prasowej w dniu 28.02.2019 r.

 

- "FISHka" jest przewodnikiem po kulturalno-imprezowej mapie Rybnika, chcemy być drogowskazem, który wskazuje dobre imprezy kulturalne i świetnych twórców w naszym mieście – mówi Karina Abrahamczyk-Zator, dyrektor Domu Kultury Chwałowice. - "FISHka" ma również misję wychowywać następne pokolenia odbiorców oferty kulturalnej rybnickich domów kultury i nie tylko - dodaje.

 

"FISHka" będzie dystrybuowana z początkiem każdego miesiąca w urzędach, szkołach ponadpodstawowych, instytucjach kultury i współpracujących jednostkach, a także pubach, kawiarniach, klubach, restauracjach i dyskotekach. Nakład pisma to 1500 egzemplarzy.

 

- "FISHka" jest magazynem przeznaczonym dla młodych nie tylko metrykalnie, ale przede wszystkim duchowo, dla aktywnych odbiorców kultury, ale również dla twórców szukających medium, które będzie pośredniczyło między ich sztuką, a odbiorcą tej sztuki - przekonuje Katarzyna Chwałek-Bednarczyk, redaktor naczelny pisma. - "FISHka" w podtytule zwana jest kreatywnikiem, ponieważ jest w nieustannym procesie kreacji. Chcemy kreować gusta kulturalne rybniczan, ale pragniemy również żeby rybniczanie kreowali ""FISHkę" dlatego jesteśmy otwarci na każdego, kto chce współtworzyć gazetę i zapełnić ją swoimi opiniami na temat szeroko pojętej kultury - zapewnia.

 

 

Czasopismo składać się będzie z kilku działów tematycznych:

  • ZANĘTA - obszerne artykuły ze zdjęciami i plakaty informujące i promujące najciekawsze wydarzenia w naszym mieście.

  • PODBIERAK - w tej części pojawią się relacje z najciekawszych wydarzeń, które odbyły się w Rybniku.

  • TARŁO - wywiady z ciekawymi osobowościami i idolami młodych.

  • ŁAWICA - kalendarium wydarzeń podzielonych wg dat i rodzaju imprezy: film, scena, muzyka, sztuka, działanie, rozmaitości.

 

Redakcja „FISH-ki”:

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk - redaktor naczelny

Damian Machnik - grafika, łamanie, skład, fotografia

Natalia Mandrysz - korekta

 

W wersji elektronicznej magazyn dostępny będzie:

 

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij