baner Fishka Październik 2020
baner Podróże w nieznane
Zgłoszenie/oświadczenie Covid do pobrania

FISHka - rybnicki kreatywnik kulturalno-imprezowy

2020-11-23

Nowy bezpłatny miesięcznik o kulturze, sztuce i rozrywce w Rybniku adresowany do osób młodych nie tylko metrykalnie, ale i duchowo.

Magazyn informuje o wydarzeniach kulturalnych: filmach, spektaklach, koncertach, warsztatach, wystawach oraz wszelkich imprezach w naszym mieście. „FISHka” stanowi alternatywę dla „Gazety Rybnickiej” i jest swego rodzaju przewodnikiem po kulturalno-imprezowej mapie miasta. Jest zarówno narzędziem edukacji kulturalnej jak i pośrednikiem pomiędzy rybnickimi twórcami, a adresatami ich działań. Kładziemy duży nacisk na intensyfikację formy wizualnej, przekaz ikonograficzny, której wyrazem jest żywa, nowoczesna grafika i kondensacja treści.

 

"FISHka" jest dystrybuowana z początkiem każdego miesiąca w urzędach, szkołach ponadpodstawowych, instytucjach kultury i współpracujących jednostkach, a także pubach, kawiarniach, klubach, restauracjach i dyskotekach. Nakład pisma to 1500 egzemplarzy.

 

Redakcja „FISH-ki”:

Katarzyna Chwałek-Bednarczyk - redaktor naczelny

Damian Machnik - grafika, łamanie, skład, fotografia

Michał Wikieł - korekta

 

kontakt: fishkarybnik@gmail.com

 

 

W wersji elektronicznej magazyn dostępny będzie:

 

 

 

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij