Poligon

ZAJĘCIA DK

Serdecznie zapraszamy na zajęcia organizowane przez Dom Kultury na rok szkolny 2019/2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w "Strefie Zajęć" w osobnych zakładkach dotyczących danego kursu. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapisanie się poprzez "Strefę Zajęć", na której nastąpi proces rejestracji (potwierdzenie rejestracji otrzymają Państwo w założonym profilu na „Strefie Zajęć”) oraz złożenie w sekretariacie DK papierowej Karty Zgłoszenia do pobrania tutaj.

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij