baner informacyjny o ofercie zajęć na sezon 2021/2022
Zgłoszenie/oświadczenie Covid do pobrania

Gdański Wieczór Sztuk "Tylko Człowiek!" - w piątek 12 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00.

2019-04-12

W programie: wernisaż wystawy malarstwa Beniamina Cierniaka, wernisaż wystawy fotografii Bogdana Kizło pt. „Adamowicz”, Henryk Cierniak - poezja, Krzysztof Czeremużyński - gitara.

***

co dalej z tym zachwytem co w nas

po umarłych poetach

pozostał, jak potok płynął

i w górę unosił nam wargi?

 

nie mogliśmy nic zrobić - -

Wielki Mag mrugnął okiem: już

dość trucia, trzeba z żywymi naprzód,

nowe idzie, lemingi

 

a teraz coraz mniej tlenu jest w powietrzu

i jakby coraz rzadziej świeci słońce,

kamienieje pod językiem potok

słowa łamią się w dziwny bełkot

 

widać umarli poeci na dobre odeszli

na zawsze zabierając ze sobą

parę niezłych metafor

bez których świat zaczął się dusić

/Henryk Cierniak/

 

Beniamin Cierniak - swoją pasję malarską od najmłodszych lat rozwija na początku w pracowniach plastycznych Fundacji Elektrowni Rybnik, a następnie Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku. Dalasza edukacja to Liceum Plastyczne im. Juliana Fałata w Bielsku - Białej, gdzie w w 2013 r. reprezentuje Szkołę w XI Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Szkół Plastycznych w Koszalinie, zdobywając wyróżnienie. W tym samym roku otrzymuje też 2. nagrodę w XIII Ogólnopolskim Konkursie im. Emilii Michalskiej w Strumieniu. W 2015 r. rozpoczyna studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - obecnie jest studentem IV roku. Beniamin ma w swoim dorobku pokaźną liczbę prac malarskich, grafik, instalacji przestrzennych i wizualizacji, które można obejrzeć podczas licznych wystaw, w któych bierze udział jako uczestnik, ale też bardzo często, jako jeden z ich organizatorów. Poza malarstwem gra też na waltorni, umiejętność tą nabytą w Szkole Muzycznej w Rybniku, wykorzystuje w realizowanych przez siebie performensach.

"Od jakiegoś czasu nasuwa mi się porównanie, że to, co robię w zakresie malarstwa, przypomina pracę nad wielowątkowymi utworami literackimi. Oto w fantastycznej różnorodności subiektywnej autokreacji, w tych wszystkich formach, z pozoru czasem bezładnych, ale zawsze niosących ze sobą określony ładunek emocji, wyrażony barwą i szczególnym rodzajem faktury - pojawiają się quasi - rzeczywiste postaci i bryły, które nawiązują do naszego wspólnego doświadczenia kulturowego. Malarstwo jest dla mnie czymś w rodzaju medytacji, niejasną podróżą w zakamarki mojego „ja”. /Beniamin Cierniak/.

 

Bogdan Kizło - absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych na wydziale fotografii artystycznej w Gdyni Orłowie w 1977 r. Następnie przez 4 lata pracował jako nauczyciel fotografii. Jego mentorem był wówczas Roman Joachimowski, a którym później pracował. Inspiracją na przełomie lat 70 i 80-tych było też prężnie działające Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne. W latach 1981-2003 zajmował się działalnością gospodarczą niezwiązaną z fotografią, po roku 2003 na nowo zaczyna odkrywać fotografię tradycyjną i cyfrową i tak jest do dnia dzisiejszego. Członek Stowarzyszenia Pomorskie Towarzystwo Fotograficzne w Gdańsku https://sptf.pl/. Autor kilku wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych.

Adamowicz” - zdjęcia zostały zrobione w latach 2005-2018 i obiektywnie przedstawiają tragicznie niedawno zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Bogdan Kizło mieszkał i mieszka w centrum Gdańska (przy Placu Solidarności), co ułatwiało mu uczestniczenie i rejestrację wydarzeń z życia miasta i nie tylko.

 

Henryk Cierniak - poeta, tłumacz, pedagog, anglista, recenzent. W roku 2012 wydał debiutancki tomik poezji zatytułowany „Wyznawca skóry”, gdzie zamieścił wiersze z różnych okresów życia, począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Publikuje w pismach kulturalnych, polskich i zagranicznych takich jak: „Śląsk”, „Poezja Dzisiaj”, „MAYDAY magazine” czy „Beltway Poetry Quarterly” oraz Kalendarza Beskidzkiego, jego utwory są też obecne w antologiach poezji, także w Czechach. Laureat konkursów literackich. Swoje wiersze czytał na wieczorkach autorskich, były one także prezentowane na antenie Radia Katowice. We wrześniu 2016 r., w ramach nowej serii Śląski Witraż, ukazał się jego drugi tom poezji zatytułowany „Wydmuszka”. Należy do usytuowanych w Rybniku grup twórczych Przewoźny Klub Literacki i Wolna Inicjatywa Artystyczna „Wytrych”. W kwartalniku o tym samym tytule redaguje dział przekładów z literatury anglo - amerykańskiej. Niegdyś rybniczanin, obecnie zamieszkały w Rudach.

"Twoje wiersze posiadają swój własny, rozpoznawalny odrębny i niepowtarzalny klimat - ich osobliwość nie jest jednak czymś niemiłym, odstręczającym. Trochę surrealistyczna wizja świata odbitego jakby w krzywym zwierciadle, połączenia w jakich pozostają ze sobą wyobrażenia i poszczególne słowa, to wszystko ma ludzki wymiar, wzbudza zainteresowanie i zachęca do czytania." /John Guzlowski/.

 

Krzysztof Czeremużyński - muzyk, gitara jest jego pasją. Gra na gitarze akustycznej, prowadzi lekcje na tym instrumencie w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach. W czerwcu 2009 r. wydał swoją pierwszą płytę pt. "The First Tale". Później jeszcze dwie inne. Komponuje, uczy gry na gitarze w Rybniku, ale jego muzyka pobrzmiewa w całym regionie i nie tylko, można ją usłyszeń latem i w górach i nad polskim morzem.

Krzysztof Czeremużyński - "ONE TO FIVE": https://www.youtube.com/watch?v=tCIdBTBDoNU

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij