baner informacyjny o ofercie zajęć na sezon 2021/2022
Zgłoszenie/oświadczenie Covid do pobrania

Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2020-05-06

Miło nam poinformować, że złożony przez nas wniosek do programu: "Infastruktura domów kultury 2020",

zgodnie decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został rozpatrzony pozytywnie. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie, pieniądze z dotacji przeznaczone zostaną na doposażenie naszej sali widowiskowej, 

zakupiony zostanie ekran ramowy.  

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij