Poligon

Konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury

2020-07-01

Prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Wymagania niezbędne, stawiane przed kandydatem na to stanowisko, to m.in. co najmniej 5-letni staż pracy w obszarze kultury, znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych.

Osoby, spełniające kryteria wskazane w ogłoszeniu, powinny również przygotować autorską, pisemną koncepcję (organizacyjno-finansową) funkcjonowania Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności.

Do zadań, wykonywanych na stanowisku dyrektora domu kultury, należeć będzie m.in. :

  •     zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz, odpowiadanie za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
  •     zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakres czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw.
  •     sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w terminie do 15 lipca 2020 roku.

 

Poniżej  link do ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach:
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=50497

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij