Facebook Kanał YouTube Instagram
Formularz wyszukiwania

Jarmark staroci i rękodzieła | 13.11.2021

2021-11-03

Kolejny Jarmark przed nami, zapraszamy na rybnicki deptak w drugą sobotę listopada – 13.11.2021 r. od godz. 7:00.

Wystawców i uczestników obowiązuje Regulamin Jarmarku Staroci i Rękodzieła w Rybniku, dostępny w zakładce pobieralnia

Ulica Sobieskiego z powodu prac budowlanych jest częściowo nieprzejezdna, dlatego prosimy aby wyjątkowo rozstawiali tam swoje stoiska wystawcy, którzy nie muszą wjeżdżać na jarmark samochodem.

Podczas rejestracji wystawcy otrzymają Kartę wystawcy, która upoważniać będzie do darmowego parkowania na wewnętrznym parkingu UM Rybnik (wjazd od ul. Miejskiej) oraz do wjazdu na deptak na czas montażu i demontażu stoiska. 

Stanowiska nie mogą zajmować większej powierzchni niż 8 metrów bieżących.

Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Jarmarku Staroci i Rękodzieła w Rybniku, oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku, jak również do utrzymania czystości na swoim stoisku i po jego likwidacji.

W związku z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi Jarmark odbywa się zgodnie z przepisami w tym zakresie. Oznacza to, że Wystawcy mają obowiązek posiadania płynu dezynfekującego, z którego może skorzystać Uczestnik nabywający lub oglądający towar. Konieczne jest również zachowanie dystansu społecznego między Uczestnikami oraz odstępów między stoiskami handlowymi.

Informacja: Dom Kultury Chwałowice tel. 32 4216222, e-mail: dkchwalowice.promocja@gmail.com

 

rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij