Facebook Kanał YouTube Instagram
Formularz wyszukiwania

Wielkanocny turniej szachowy „O kopę jaj” | 10.04.22

2022-03-17

10 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godz. 10:00 rozpoczynamy Wielkanocny turniej szachowy „O kopę jaj”.

Szczegółowe informacje w regulaminie.

Regulamin turnieju.
 
I. ORGANIZATOR:
Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach przy ul.1 Maja 91B w Rybniku
II. CEL:
1. Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Sportowa rywalizacja.
III. TERMIN i MIEJSCE:
10 kwietnia 2022 r. o godzina 10.00
Dom Kultury w Rybniku - Chwałowicach
IV. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej indywidualny, system szwajcarski 7 rund, P – 10.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Turniej ma charakter otwarty – wszyscy grają w jednej grupie.
2. Zgłoszenia do turnieju należy nadesłać w terminie do dnia 7.04.2022r. na adres mailowy: hak73@wp.pl lub http://www.chessarbiter.com/
3. Wpłata wpisowego od uczestnika wynosi 20 zł , wpłatę można dokonać w kasie w dniu turnieju lub uiścić na konto Organizatora: PKO BP SA 27 1020 2472 0000 6302 0499 0802 z dopiskiem: „Turniej szachowy” oraz podać imię i nazwisko Uczestnika.
4. Uczestnik powinien być w dniu turnieju najpóźniej do godziny 9.30
VI. NAGRODY:
Zwycięzca turnieju otrzymuje „Kopę jaj” .
Ponadto przewidziano indywidualnie nagrody rzeczowe w kategorii: senior, junior do lat 18, 10 i 8 (nie ma podziału na chłopców i dziewczęta).
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku – wykonanego podczas turnieju i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo wszelkie prawa do korzystania.
2. Rezygnacja z udziału w turnieju może nastąpić na podstawie pisemnej rezygnacji.
3. Uczestnik ( w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) biorący udział w turnieju oświadcza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
4. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij