Poligon

Budżet obywatelski na 2018 rok w Rybniku.

2017-05-10

Piąta edycja budżetu obywatelskiego - termin składania "pomysłów" do 31.05.2017 r. Regulamin budżetu obywatelskiego dostępny na stronie https://www.rybnik.eu/?id=1853 

 

Piąta edycja budżetu obywatelskiego różni się od poprzedniej w kilku aspektach:

 

- umożliwia realizację inwestycji w zakresie obiektów małej architektury, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki); na terenach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, po spełnieniu określonych warunków oraz podpisaniu umowy pomiędzy Miastem Rybnik, a spółdzielnią mieszkaniową;

 

- umożliwia zgłaszanie pomysłów przez mieszkańców Miasta Rybnika (do tej pory wnioskodawcami mogły być osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy  na terenie Rybnika);

 

- możliwość głosowania na projekty lokalne bez względu na dzielnicę zamieszkania (do tej pory na projekty lokalne mogły głosować osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy zgodnie z dzielnicą zameldowania);

 

- brak konieczności dołączania list osób popierających projekt (do tej pory wnioskodawca zgłaszający projekt lokalny był zobowiązany dołączyć listę 15 osób popierających projekt lokalny, natomiast w przypadku projektu ogólnomiejskiego – 30 osób);

 

- brak obowiązku wpisywania nazwiska panieńskiego matki na karcie do głosowania;

 

- możliwość korekty wniosków, jednak nie później niż do 7 dnia po ogłoszeniu listy projektów.

 

Wszelkich informacji udziela:

Sylwia Jaroch
Wydział Polityki Społecznej
Referat Organizacji Pozarządowych i Sportu
Urząd Miasta Rybnika
ul. B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik
tel.+ 48 32 4392016
fax.+ 48 32 4224124
e-mail:ngo@um.rybnik.pl

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij