Facebook Kanał YouTube Instagram
Formularz wyszukiwania

Górnośląska Nagroda Literacka "JULIUSZ"

2018-01-22

Rybnik zaprasza do ubiegania się o Górnośląską Nagrodę Literacką „Juliusz”. Termin zgłoszeń do trzeciej edycji  upływa 23 lutego 2018r.

Górnośląska Nagroda Literacka "Juliusz" to wyróżnienie dla najlepszej książki spośród produkcji literackiej danego roku. Nagroda wręczana jest podczas Rybnickich Dni Literatury.

ublikacje kandydujące o Górnośląską Nagrodę Literacją „Juliusz” mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim i członkowie Kapituły. Data pierwszego wydania zgłaszanej książki musi mieścić się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2016. Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
- nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Zgłoszenia wybranej książki należy dokonać na KARCIE ZGŁOSZENIA (załącznik do regulaminu nagrody) i przesłać je na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” wraz z 12 egzemplarzami książki dla Członków Kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata konkursu.

regulamin

 

rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij