Facebook Kanał YouTube Instagram
Formularz wyszukiwania

2 Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Piotra Kuczery.

2018-03-13

14 marca 2018 r. o godz. 11.00. Wstęp wolny!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku i Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zapraszają na 2 Rybnickie Spotkania Teatralne Seniorów, podczas których wystąpią amatorskie, senioralne teatry z Jastrzębia - Zdroju, Pszczyny, Żor, Rudy Śląskiej i Rybnika. 

 

Celem spotkań jest nawiązanie do tradycji śląskiego teatru amatorskiego z akcentami plebejskimi (forma gwarowa), rozumna promocja wartości artystycznych w przestrzeni wielopokoleniowej, integracja i wymiana doświadczeń ośrodków twórczości teatralnej UTW regionu, zwiększenie zaangażowania społecznego seniorów w kulturze i sztuce.

 

W programie:

Sztuka „Żona z urzędu” - Amatorski Teatr Dorosłych „APTECZKA” przy Klubie „Rebus” w Żorach - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żorach.

Sztuka pt. „Lustro” - GRUPA TEATRALNA przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku UŚ - Jastrzębie Zdrój.

Sztuka „Na deptaku w Ciechocinku” - Grupa Teatralna „POD KAPELUSZEM” - Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Sztuka pt. „Bajki dla dorosłych” - Teatr „SAMO ŻYCIE” - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rudzie Śląskiej.

Sztuka „Tryumf Orfeusza” - „TEATR NA PIĘTERKU 60+” Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rybniku.

 

 

Amatorski Teatr Dorosłych „Apteczka” działa w Miejskim Ośrodku Kultury - Klub „Rebus” w Żorach. W skład grupy, oprócz jednego uczestnika zajęć i akompaniatora, wchodzą słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym Prezes Stowarzyszenia, pani Helena Karwot. Grupa ma na swoim koncie montaże poetycko-muzyczne oraz sztuki teatralne. Przedstawienia z udziałem żorskich seniorów prezentowane są na scenie Klubu „Rebus”, kierowanego przez Barbarę Chudek, a także w innych placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury. Aktorzy występowali ponadto w żorskim hospicjum im. Jana Pawła II, Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor, a także wzięli udział w „Nocy Teatrów” w Pszczyńskim Centrum Kultury. Szefową grupy, a zarazem reżyserką i autorką scenariuszy teatralnych jest Barbara Musiałek, polonistka, instruktor żorskiego MOK-u. „Żona z urzędu” jest trzecim z kolei dramatem, prezentowanym przez aktorów „Apteczki”. W sztuce występują: Helena Karwot, Barbara Zalewska, Danuta Kapa, Henryka Świerczyna, Izabela Pietruszak, Karolina Glanert, Stanisława Skrzypiec, Stanisław Sobiecki i Henryk Wojtczuk. Oprawę muzyczną spektaklu zapewnia pan Ryszard Czerwiński.

 

Zespół żywego słowa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju powstał w 2002 roku. Członkinie zespołu przygotowywały recytacje wierszy oraz inscenizacje na każdą ważną uroczystość uniwersytetu. Stopniowo zespół recytatorski zamieniał się w zespół teatralny, a w październiku 2011 r., gdy reżyserii podjęła się Aniela Tajner, zespół teatralny przekształcił się w teatrzyk. Pierwszym poważnym zadaniem aktorskim było wystawienie „Czerwonego Kapturka” - zabawnej bajki dla dorosłych . Następnie podejmowane były coraz ambitniejsze inscenizacje min. „ Romantyczność”, „Świtezianka” A. Mickiewicza oraz inscenizacje ballad, kolęd, bajek dla dzieci i scenek rodzajowych autorstwa samych aktorów i zaprzyjaźnionych osób. Głównym osiągnięciem grupy jest to, że na trwale wpisała się w działalność UTW, uświetniając artystycznie wszystkie wydarzenia oraz wystawiając przedstawienia dla jastrzębskich dzieci. Skład grupy: Lech Wiśniewski - kierujący grupą i reżyser, aktorzy: Chodorowska Janina, Zakrzewska Helena, Wiśniewska-Mazur Mariola, Radek Grażyna, Rytel Halina, Wójcik Bożena, Zglinicka Bożena, Rzeczkowski Adam.

 

Grupa teatralna „ Pod Kapeluszem” Pszczyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiekuzadebiutowała w czerwcu 2015 r., prezentując spektakl pt. „Jesteś piękne mówię życiu”, oparty o teksty Wisławy Szymborskiej. Przedstawienie to pokazano na Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych Seniorów (wyróżnienie), na II Pszczyńskiej Nocy Teatrów oraz w UTW w Żorach. Jesienią 2016 r. przedstawicielka grupy teatralnej przygotowała monolog na konkurs pod nazwą „Ślązok Roku”, organizowany prze Radio Katowice. Monolog ten przedstawiany był kilkakrotnie na terenie powiatu pszczyńskiego. Grupa teatralna „ Pod Kapeluszem” uświetnia wiele uroczystości organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie.

 

Teatr „Samo Życie” Rudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku istnieje od 10 lat. Ma na swoim koncie wiele sukcesów i zdobytych nagród. W tym okresie powstało 9 przedstawień, były organizowane wieczory poezji, spotkania teatralne z aktorami i reżyserami Teatru Śląskiego. Zespół wygrał i zrealizował 2 projekty Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. Obecnie relizuje przedstawienie pt. „Bajki dla dorosłych”, gdzie morały znanych bajek dla dzieci prezentowane są w krzywym zwierciadle.

 

Teatrzyk na Pięterku 60+” działający w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku (w liczbie 16 osób) pracuje w formule „Małych form teatralnych”. Rozpoczął działalność w październiku 2012 r. Przez ten czas pracowali nad inscenizacjami utworów poetyckich K.I. Gałczyńskiego, J.Harasymowicza, oraz B. Leśmiana. Przygotowali kilka jednoaktówek, z których jedną pt. „Tryumf Orfeusza” zaprezentują podczas 2 Rybnickich Spotkaniach Teatralnych Seniorów. Zespół podjął się również trudu opracowania trzech sztuk w wersji gwarowej.

 

rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij