Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej - OFFO - biennale

2019-01-31

Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej jest imprezą cykliczną (biennale), nie mającą odpowiednika w polskim środowisku fotograficznym, a znana jest także za granicami.

 

I edycja OFFO, w listopadzie 2005, była imprezą znaczącą dla polskiego ruchu fotograficznego. Festiwal był opisywany nie tylko w prasie i na stronach internetowych poświęconych fotografii, ale też ogólno artystycznych (przykładowo - Art&business, Arteon) oraz w prasie lokalnej i wojewódzkiej niezwiązanej ze sztuką (Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni - wszystkie mutacje, Nowiny i in.). Wydawnictwo pofestiwalowe znalazło się w kilkudziesięciu bibliotekach na terenie kraju, a także w Czechach - Karwina, Ostrawa oraz na uczelniach fotograficznych i artystycznych. Wystawy podczas festiwalu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a w każdej z 25 galerii znajdowała się lista darczyńców. Po zakończeniu festiwalu prace wraz z dokumentacją były jeszcze prezentowane na wystawach w woj. poznańskim, lubuskim i małopolskim.

 

II edycja OFFO odbyła się w listopadzie 2007. Wystawy były prezentowane w 41 galeriach. Festiwal również był opisywany i omawiany na łamach prasy, na stronach internetowych poświęconych fotografii, ale też pism artystycznych (przykładowo - Biuletyn Fotograficzny, Foto Kurier, Zalew Kultury) oraz w telewizji (lokalnej i ogólnopolskiej) i rozgłośniach radiowych. Wydawnictwo pofestiwalowe ukazało się w formie płyty CD.

Zarówno po I jak i II OFFO wszyscy uczestnicy festiwalu pozostawili jedną pracę, z nich została złożona wystawa tzw. "OFFO objazdowe". Wystawy pofestiwalowe zaprezentowane zostały m. in. w Broniszowie, Wągrowcu, Poznaniu, Wrocławiu, Pile, Nowym i Starym Sączu. Planowane są dalsze ekspozycje na terenie kraju.

W listopadzie 2009 w galeriach jastrzębskich i rybnickich oraz w ok. 40 galeriach Górnego Śląska, zostały zaprezentowane w ramach III Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej wystawy ponad 50 autorów z Polski i zagranicy. Wystawy festiwalowe eksponowane były w styczniu 2010 w zielonogórskiej galerii BWA oraz innych na terenie miasta. Udział w Festiwalu wezięli uznani artyści uprawiających ten gatunek fotografii - członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików, Artyści Fotoklubu Rzeczypospolitej Polski, wykładowcy uczelni artystycznych, oraz artyści Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej F.I.A.P.

Wystawom towarzyszyły pokazy filmów otworkowych, multimediów, prelekcje, pokazy, oraz wydawnictwo w formie zbioru fotografii i artykułów teoretyków oraz praktyków fotografii otworkowej (pinhole photography).

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij