FIGLE-MIGLE z FUNDACJĄ NIDO (nowość)

TERMIN: wtorek godz.10:00 - 11:30
PROWADZĄCY: animatorzy Fundacji NIDO zapraszamy na stronę http://fundacjanido.pl
KOSZT: 55zł/m-c lub 15zł-1 zaj.
WIEK UCZESTNIKÓW: dzieci w wieku 2-5 lat
MIEJSCE: sala baletowa

Rozwijające zajęcia w grupie dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat, którym towarzyszyć będzie rodzic lub opiekun.

 

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

 

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij