STUDIO WOKALNE DLA DZIECI

TERMIN: ustalane indywidualnie
PROWADZĄCY: Joanna Spandel
KOSZT: 160zł za 4 lekcje 45 min/mies.
WIEK UCZESTNIKÓW: dzieci od 7 lat

Joanna Spandel - Jest absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydz. Wokalno-Instrumentalnym, PSM II st w Krakowie w klasie śpiewu klasycznego. Śpiew rozrywkowy kształciła w Szkole Musicalowej „Contrascena”we Włoszech,a także w NVP w Krakowie i Gliwicach.

Jest zarówno nauczycielem śpiewu, jak i czynnie koncertującą wokalistką.
Duże doświadczenie wokalne, oraz nowatorskie metody nauki śpiewu sprawiają, że potrafi współpracować zarówno z pasjonatami śpiewu klasycznego, jak i wokalistami muzyki rozrywkowej.
Znajduje wspólny język wokalny z dziećmi i młodzieżą.
Jej zajęciasą urozmaicone - od ćwiczeń emisyjnych, dykcyjnych, oddechowych, a skończywszy na utworach,piosenkach dobieranych odpowiednio do wieku, umiejętności i upodobań.

 

Zajęcia prowadzone indywidualnie, o przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor po przesłuchaniu uczestnika!

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij