PLASTYKA DLA DZIECI

TERMIN: środa 16:30 i 17:30
PROWADZĄCY: Angelika Wdzienczny

KOSZT: 40zł m-c/45 min ; 40zł/miesiąc/60 min 

WIEK UCZESTNIKÓW: 6-8 lat i 8-12 lat

Oferujemy:
- grupy w przedziałach wiekowych: 6-8 lat, 8-12 lat
- ograniczona ilość dzieci w grupie 6 osób
- średnio 4 zajęcia 45 lub 60-minutowe w miesiącu
- wszelkie materiały niezbędne na zajęcia zapewnia dom kultury

Podczas zajęć pracowni artystycznej uczestnicy rozwijają swoją kreatywność i umiejętności plastyczne pod profesjonalnym okiem. Zajęcia rozwiną umiejętność podejmowania decyzji w procesie twórczym, a także otworzą przed uczestnikami drzwi do poznania sztuk plastycznych z każdego zakątku świata. Zajęcia przede wszystkim mają formę nauki poprzez kreatywną zabawę i tworzenie małych dzieł. Uczestnicy poznają przeróżne techniki – od tradycyjnych po nowoczesne min: rysunek malarstwo, malarstwo eksperymentalne grafika, kaligrafia rzeźba, kompozycje przestrzenne projektowanie techniki plastyczne z różnych zakątków świata Uczestnicy zajęć mogą brać udział w różnych wystawach i konkursach plastycznych o zasięgu wewnętrznym, miejskim, powiatowym, ogólnopolskim.

Warunki udziału:
- zapisy przez "Strefę Zajęć" lub na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

 

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij