RYSUNEK I MALARSTWO SZTALUGOWE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

TERMIN: wtorek 17.30-19.30 / 2h zajęć tygodniowo
PROWADZĄCY: Sylwia Sobocik-Paździor
KOSZT: 100zł za 4 zajęcia miesięcznie lub 30zł jednorazowo
WIEK UCZESTNIKÓW: od 13 lat
MIEJSCE: pracownia plastyczna

Zajęcia polegają na rysowaniu i malowaniu z natury przy sztalugach. Podejmowana tematyka to: martwa natura, postać, kompozycje oraz w okresie jesienno-wiosennym pejzaż. Uczestnicy na zajęciach poznają podstawy perspektywy, proporcji i budowania światłocieniem oraz różnorodne techniki malarskie i rysunkowe: rysunek, lawunek, collage, pastele, akwarela, tempera, akryl itp. Zapewniamy również fachową opiekę instruktora - artysty plastyka, który udzielać będzie na bieżąco indywidualnych korekt.


Sylwia Sobocik-Paździor
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z dyplomem w zakresie projektowania form przemysłowych u prof. Jerzego Wuttke. Posiada przygotowanie i doświadczenie pedagogiczne zdobyte podczas pracy w szkole podstawowej, gdzie uczyła plastyki oraz prowadzenia wykładów w Policealnym Studium Reklamy na kierunku projektowania wnętrz. Udziela również indywidualnych korekt dla młodych adeptów szkół plastycznych. Prywatnie poświęca się malarstwu olejnemu, zwłaszcza o tematyce pejzażowej i abstrakcyjnej, ponadto uprawia rysunek, projektuje przedmioty użytkowe oraz zajmuje się dekoratorstwem i aranżacją wnętrz. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym regionu prezentując swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Uczestniczyła również w kilku w plenerach międzynarodowych, jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij