NAUKA GRY NA GITARZE LUB UKULELE

TERMIN: ustalany indywidualnie
PROWADZĄCY: Dawid Korniluk
KOSZT: 150 zł/m-c za 4 indywidualne lekcje 45 min.
WIEK UCZESTNIKÓW: od 8 lat

Dawid Korniluk
Muzyk gitarzysta, jest absolwentem-licencjatem Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na zajęcia do Rybnickiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Pasja oraz muzyczne fascynacje rockiem i metalem spowodowały, że gra zarówno na gitarze elektrycznej jak i klasycznej. Od kilku lat w kręgu jego zainteresowań znalazło się flamenco i jazz, co zaowocowało współpracą z innymi muzykami oraz tancerkami flamenco. Gitarzysta własne umiejętności i zamiłowanie do gry przekazuje swoim uczniom podczas lekcji prowadzonych w OKiS w Gaszowicach oraz w DK Chwałowice.

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń, o przyjęciu na zajęcia decyduje instruktor po przesłuchaniu uczestnika!
- - opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij