STUDIO WOKALNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

TERMIN: ustalane indywidualnie
PROWADZĄCY: Jarosław Hanik
KOSZT: 70zł za 4 lekcje 30-minutowe miesięcznie
WIEK UCZESTNIKÓW: młodzież od 16 lat, studenci i dorośli

Jarosław Hanik
Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Rybniku oraz studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach. Stale pracuje w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach, gdzie prowadzi Studio Wokalne dla młodzieży i
dorosłych. Gra na fortepianie muzykę teatralną, aktorską, jazz oraz muzykę latynoamerykańską. Komponuje muzykę do tekstów poetyckich,
spektakli teatralnych i filmów.
Jest pedagogiem International Voice Teachers of Mix (IVTOM). W nauce, oprócz emisji głosu techniką MIX, stosuje własne, indywidualnie
metody, w dużej mierze bazujące na wyobraźni, rozwoju wrażliwości młodych artystów, identyfikacji z tekstem piosenki i muzyką. Wiele
jego podopiecznych zajmowało i zajmuje czołowe miejsca na ogólnopolskich festiwalach piosenki. Jego wychowankowie zostali
wyróżnieni w licznych konkursach i festiwalach.

On sam otrzymał m.in. nagrody:
• 1998 - Nagroda za kompozycję – II Ogólnopolskie spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Aktorską Złota Kropla’98
• 2008 - Nagroda dla najlepszego akompaniatora – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej OFPA
• 2009 – Nagroda Prezydenta Miasta Rybnik w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
• 2009 – Honorowe wyróżnienie za wielki wkład w kształtowanie młodych talentów piosenki artystycznej. XV Poetycko –
Muzyczna Bitwy pod Gorlicami.

Zafascynowany jest słynnym kubańskim muzykiem jazzowym - Gonzalem Rubalcabą, któremu poświecił swoją pracę dyplomową.
W jednym z wywiadów muzyk powiedział:
- Spotkanie z Rubalcabą skierowało mnie na zupełnie inne tory, pomogło mi odnaleźć muzykę poprzez ciszę, harmonię, zrozumieć świat,
zbliżyć się do Boga.
W 2010 zorganizował przyjazd i pięciodniowy pobyt artysty w Rybniku. Gonzalo dał koncert w Rybnickim Centrum Kultury, spotkanie w
Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Rybniku, oraz dał workshop na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Jako pianista koncertował w Brazylii, Urugwaju, Argentynie, Chile, Izraelu, Chinach, Francji, Niemczech, Czechach, Węgrzech.
Współpracuje lub współpracował z wieloma różnymi formacjami muzycznymi, m.in. z Wojciechem Brzezińskim, Omniris Casuso,
Katarzyną Groniec, Pauliną Kujawską, Marią Meyer, Justyną Motylską, Edi Sanchezem, Renatą Przemyk, Magdą Steczkowską, Basią
Stępniak – Wilk, Grzegorzem Turnau, Jadwigą Wrońską, Teatrem Powszechnym w Radomiu, zespołem Kurcbend i wieloma innymi.

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij