BALET DLA DZIECI

TERMIN: wtorek godz.16:30-17.30
PROWADZĄCY: Jolanta Jona
KOSZT: 70zł/m-c
WIEK UCZESTNIKÓW: dzieci w wieku 7 -10 lat
MIEJSCE: sala baletowa

Jolanta Jona – tancerz, choreograf, instruktor tańca. Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w
Poznaniu. Pracę zawodową tancerza rozpoczęła w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca
Śląsk. Następnie jako tancerz-koryfej występowała w Teatrze Muzyczno-Estradowym na Targówku w
Warszawie (dzisiejszy Teatr Rampa). Jednocześnie w tym samym czasie współpracowała z Estradą
Stołeczną i ZPR w Warszawie, biorąc udział w licznych programach estradowych i telewizyjnych.

Oferujemy:
- profesjonalne zajęcia polegające na poznaniu prostych elementów i ćwiczeń w technice tańca klasycznego
- przygotowanie małych form choreograficznych dla grupy
- ograniczona ilość dzieci w grupie do 15 osób
- średnio 4 zajęcia 45-minutowe w miesiącu
- akompaniament pianina na żywo
- udział w 3 występach w Domu Kultury
- wyjazd na przegląd twórczości dziecięcej
- bezpłatny balik lub spektal

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij