TANIEC WSPÓŁCZESNY KodART i KodART JUNIOR

TERMIN: grupa dla dzieci - poniedziałek 17:00-18:30
grupa dla młodzieży - środa 18:00-20:00, sobota: 10:00 - 12:00
PROWADZĄCY: Magdalena Starzec
KOSZT: 40zł/70zł m-c
WIEK UCZESTNIKÓW: grupa dla dzieci: 10 - 14 lat
                                 grupa dla młodzieży: 15 - 20 lat

Formacja Taneczna kodART I KodART JUNIOR

Zajęcia charakteryzują się niezwykle przyjemną i bezstresową atmosferą. Poprzez ćwiczenia izolacyjne, koordynacyjne i rozciągające kształtujemy świadomość swojego ciała, wzmacniamy mięśnie oraz poprawiamy ich elastyczność.
Elementy improwizacji uaktywniają wyobraźnię i pobudzają kreatywność. Szeroka gama dynamiki układów tanecznych oraz różnorodność opracowywanych choreografii zapewniają stały rozwój, a wyjazdy na liczne turnieje i festiwale taneczne umożliwiają nabywanie wszechstronnych umiejętności związanych z twórczością sceniczną.
Zajęcia skierowane są do osób już tańczących, a także tych, które dopiero rozpoczynają swoją taneczną przygodę. 

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij