TRENING DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU

TERMIN: poniedziałki i czwartki g. 17:30 - 18:30
KOSZT: 35 zł miesięcznie / 4 x 60 min.
                55 zł miesięcznie / 8 x 60 min.

PROWADZĄCY: Jolanta Jona
MIEJSCE: Sala baletowa

Jolanta Jona
tancerz, choreograf, instruktor tańca. Ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu. Pracę zawodową tancerza rozpoczęła w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Śląsk. Następnie jako tancerz-koryfej występowała w Teatrze Muzyczno-Estradowym na Targówku w Warszawie (dzisiejszy Teatr Rampa). Jednocześnie w tym samym czasie współpracowała z Estradą Stołeczną i ZPR w Warszawie, biorąc udział w licznych programach estradowych i telewizyjnych.

Trening Dla Osób w Każdym Wieku - to ćwiczenia wzmacniające i rozciągające całe ciało przyspieszają metabolizm i mają pozytywny wpływ na wydolność sercowo-naczyniową. Systematyczność treningu przedłuża sprawność fizyczną i umysłową. Ćwiczymy z użyciem hantli, obciążników, gum Thera-Band i dużych piłek.

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach  

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecność uczestnika na zajęciach
powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij