TAŃCZĄCE NUTKI

TERMIN: poniedziałek i środa godz. 16:00-16:45 grupa rytmiczno-taneczna 4-5 lat
              środa godz. 16:50-17:50 grupa rytmiczno-taneczna 6-9lat
KOSZT: 4 zajęcia x 45 min /35zł m-c ; 4 zajęcia x 60 min/40zł m-c
INSTRUKTOR: Magdalena Starzec 
WIEK UCZESTNIKÓW: 4-9lat
MIEJSCE: Sala baletowa


Oferujemy:
- grupy wiekowe 4-5 latków i 6-9 latków
- ograniczona ilość dzieci w grupie do 16 osób
- średnio 4 zajęcia 45 lub 60 minutowe w miesiącu
- dostosowane pomoce dydaktyczne
- udział w 3 występach w Domu Kultury
- wyjazd na przegląd twórczości dziecięcej
- bezpłatny balik lub spektakl dla dzieci
- dyplom ukończenia zajęć

 

 

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij