DZIWIĘ SIĘ ŚWIATEM

TERMIN: poniedziałek 16.00 - 17.00
PROWADZĄCY: Kinga Nowak
KOSZT: 4 zajęcia x 1.0h / 30zł miesięcznie

WIEK UCZESTNIKÓW: od 9 -13 lat

 

 Zajęcia filozoficzne dla dzieci,

 

Warunki udziału:
- zapisy na podstawie kart zgłoszeń
- opłaty należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się 1 zajęcia w danym miesiącu*
- regularna obecność na zajęciach*

*Uwaga - brak terminowej płatności i 2 nieusprawiedliwione nieobecności uczestnika na zajęciach powodują skreślenie z listy uczestników

rybnik.eu kultura.rybnik.eu Karta seniora Karta dużej rodziny www.rybnik.com.pl
zamknij